На сьогоднішній день, як ніколи гостро, стоїть питання забруднення атмосфери шкідливими речовинами. Очищення повітря є найбільш пріоритетним завданням, через високого рівня забруднення, головною причиною якого є діяльність людини, зокрема, розвиток промисловості, сільського господарства, збільшення кількості автотранспортних засобів.

Щоденний обсяг викидів шкідливих речовин (гази, шкідливі домішки), які вступають в реакцію з атмосферними газами (O2, N2) ведуть до зміни складу повітря і збільшення кількості СО2. Різні зміни в атмосфері ведуть до виникнення кислотних опадів, негативно впливають на грунти, грунт, флору і фауну. Крім цього, такі опади ведуть до поступового руйнування архітектурних об’єктів, споруд, будівель, устаткування.

Вагомий внесок у забруднення атмосфери вносять промислові виробництва, які були введені в експлуатацію кілька десятиліть тому, і функціонують по сей день, не мають сучасної системи очищення повітря. Дуже часто в слаборозвинених країнах відсутнє будь-яке обладнання для очищення повітря, що призводить до справжньої екологічної катастрофи на прилеглих територіях.

Засоби захисту атмосфери

Виділимо основні заходи з очищення атмосферного повітря і захисту атмосфери від шкідливого антропогенного впливу:

 • Впровадження сучасних екологічно безпечних технологічних процесів на виробництві. Створення маловідходних або замкнутих технологічних циклів, які сприяють повного виключення або ж значного зниження шкідливих викидів в атмосферу. Попереднє очищення сировини, для зниження в його складі шкідливих домішок. Перехід на альтернативні джерела енергії, які взагалі не мають шкідливих компонентів, що забруднюють атмосферу, або, мають мінімальний вміст шкідливих речовин. Перехід з двигунів внутрішнього згоряння, на альтернативні мотори: електродвигуни, гібридні, водневі та інші.
 • Впровадження очисних споруд. До засобів захисту атмосфери від шкідливого впливу життєдіяльності людини повинні ставитися способи очищення повітря за допомогою очисних споруд, які дозволять довести до мінімуму шкідливі викиди в атмосферу на виробництві та в сільському господарстві.
 • Впровадження санітарних зон. СЗЗ – санітарно-захисна зона – смуга території, яка розділяє промислову зону від житлової. Раніше при будівництві промислових і житлових об’єктів практично не звертали увагу на використання санітарно-захисних зон, що призводило до розміщення поруч виробничої та житлової зони. Встановлення ССЗ, її довжина, ширина, площа визначаються виходячи з кількості виділених в атмосферу шкідливих домішок.
 • Впровадження правильного архітектурно-планувального поділу на увазі правильне розташування промислових виробництв та житлових споруд: з урахуванням рельєфу місцевості, напрямку вітру, автомобільних та інших видів доріг.

методи очищення

На сьогоднішній день існують різні методи очищення, виділимо найефективніші.

Озонний метод

Озонний метод використовують для очищення атмосферного повітря від шкідливих викидів і дезодорації викидів з промислових підприємств. Роблять це шляхом введення озону, який сприяє прискоренню окислювальних реакцій. Час контакту газу з озоном, для знешкодження шкідливих компонентів становить від 0,5 до 0,9 секунди.

Усереднені витрати на використання озону в якості дезодоратора і очищувача складають до 4,5% від потужності енергоблоку. Таке очищення повітря від шкідливих речовин, зазвичай, використовується не в промисловості, а при переробці тваринної сировини (м’ясо і жирокомбінат), а також в побуті.

термокаталітичний метод

Заснований на використанні в якості очищувача – каталізатора. У ємності (реакторі) з вмістом каталізатора відбувається очищення токсичних газоподібних домішок. Каталізаторами зазвичай виступають: мінерали, метали, які володіють сильними міжатомними полями. Каталізатор повинен мати стійку структуру в умовах виникнення реакції.

Цим способом виконується ефективне очищення від запахів і шкідливих сполук. Він досить дорогий. Тому головна тенденція останніх років спрямована на створення і розвиток недорогих каталізаторів, які ефективно працюють при будь-яких температурах, в будь-яких умовах, стійкі до отруйних сполук, і, крім цього, є енергоефективними, з мінімальними витратами на їх експлуатацію. Використання каталізаторів, як очищувачів, досить широко застосовується при очищенні газів від оксидів азоту.

абсорбційний метод

Полягає в розчиненні в рідкому розчиннику газоподібного компонента. Забруднювач виділяють за допомогою рідини, яку використовують один раз. Так отримують мінеральні кислоти, солі та інші речовини. Плазмохімічний метод полягає в використанні в якості очищувача високовольтних розрядів, через які пропускають забруднену повітряну суміш. Як устаткування застосовують електрофільтри.

адсорбційний метод

Його можна назвати одним з найбільш поширених, особливо на території США. Очищення повітряного простору від шкідливих домішок на основі адсорбції довело свою ефективність в промисловій експлуатації.

Спеціальні системи, де основні адсорбенти це сорбенти, оксиди і активоване вугілля, дозволяють не тільки очистити погано пахнуть димові гази від запаху, але і в рази знижують вміст в них шкідливих речовин, а після цього виконують каталітичну або термічне дожигание, щоб домогтися максимального результату. Особливо даний комплекс заходів часто застосовують в хімічній, фармацевтичній або харчової промисловості.

Термічний метод або термічне дожигание

З назви зрозуміло, що очищення шкідливих викидів полягає в їх термічному окисленні, при температурі від 750 до 1200 ° C. Цим способом досягається 99% очищення газів. З недоліків слід зазначити обмеженість застосування.

Цей спосіб ефективний для очищення газів, що містять тверді включення у вигляді: вуглецю, сажі, деревного пилу. Якщо у викидах містяться такі домішки, як сірка, фосфор, галогени, то продукти горіння при використанні термокаталітіческого методу за своєю токсичності перевищуватимуть вихідні.

Плазмокаталітіческій

Новий метод, який об’єднує в собі методи очищення повітря від шкідливих речовин: каталітичний і плазмохімічний. Ці заходи по очищенню повітря від шкідливих речовин добре вивчені і широко застосовуються на практиці, а даний метод, є новим і високоефективним. Відбувається двоступенева очистка через реактори:

 1. Плазмохімічний реактор, в якому відбувається озонування.
 2. Каталітичний реактор. На першому етапі шкідливі домішки проходять через високовольтний розряд, де, взаємодіючи з продуктами електросинтезу, переходять в екологічно безпечні з’єднання. На другому етапі відбувається фінішна очистка за допомогою синтезу на молекулярний та атомарний кисень. Залишки шкідливих речовин окислюються киснем.

Недоліком цього методу є його дорожнеча і обов’язкова попередня очистка повітря від пилу. Особливо, при її великому вмісті.

фотокаталітичний

Фотокаталітичний метод очищення повітря від шкідливих речовин також відноситься до сучасних, інноваційних, які застосовуються все частіше. Застосовується апарат для очищення повітря на основі каталізаторів з TiO2 (оксид титану), які опромінюються ультрафіолетом. Цей метод широко використовується в побутових очисних приладах і є одним з найбільш ефективних шляхів очищення повітря, що поступає.

Критерії вибору очисників

Очищення повітря в приміщенні сьогодні дуже актуальна для багатьох людей, що живуть в місті. Його якість залишає бажати кращого, тому активний розвиток отримала не тільки промислова очистка продуктів виробництва, але і побутова очищення повітря від запахів, шкідливих речовин, тютюну, пилу.

Щоб отримати якісне і чисте повітряний простір в приміщенні, необхідно обладнання з якісними та ефективними фільтрами.

використовувані фільтри

В основному, використовують кілька видів фільтрів:

 • HEPA
 • вугільні
 • водні
 • Озонуючі
 • фотокаталітичні
 • електростатичні

Кожен з видів має свої недоліки і переваги. У Ефективних моделях очищувачів завжди використовують не один, а кілька різних засобів очищення повітря (багатоступенева очищення). Вам можуть запропонувати очищувачі повітря з красивими кольоровими дисплеями, лапочка, індикаторами, але на чистоту повітря в приміщенні дані функції впливу не роблять.

Щоб очищення повітря дійсно була ефективною, а гроші витрачені не даремно, завжди вибирайте прилад для очищення повітря з наявністю декількох видів очищувальних компонентів. Чим більше їх буде, тим краще він буде виконувати свою функцію. З приладами багатоступінчастої системою фільтрації, дуже ефективним буде функція зволоження повітря. Це не тільки дозволить зробити повітря свіже, але і дозволить самому контролювати рівень вологості в приміщенні, дозволить більш ефективно впоратися з очищенням повітря від тютюнового диму, усунути пил, неприємні запахи.

Широке застосування замість апаратів для очищення атмосферного повітря отримують кліматичні комплекси. Вони є багатофункціональними приладами, що об’єднують в собі три функції:

 • очищення
 • зволоження
 • іонізацію

Кліматичні комплекси мають вищу вартість, ніж звичайні очисники або іонізатори, але якість очищення повітря в приміщенні, якому встановлений кліматичний комплекс, набагато вище.

Популярними виробниками кліматичних комплексів, які використовуються для промислового очищення повітря, а також для очищення повітря в ресторанах, готелях, магазинах, офісах або квартирах, є відомі світові бренди: Panasonic, Daikin, Midea, Boneco, IQAir, Euromate, Venta, Winia і інші .

Перед покупкою воздухоочистителей і кліматичних комплексів уважно ознайомтеся з їх характеристиками, продуктивністю і функціональністю.

Від Борис Каролович

Ололо