Виробничі потужності щорічно зростають у всіх розвинених країнах. Постає питання про контроль над забрудненням навколишнього середовища. В рамках збереження навколишнього середовища екологічне законодавство вдосконалюється, з’являються все нові заходи захисту природи від негативного впливу. Один з них, інвентаризацію викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря зобов’язані проводити всі виробничі підприємства.

Ця вимога, чітко прописане в федеральному законодавстві. Це важлива вимога, так як контроль над приведенням результатів до норми, так само як і обов’язок проводити виміри лягає на підприємства. Контролюючі органи тільки розглядають результати.

передача повноважень

Досить часто зустрічається наступна ситуація, коли інвентаризація викидів виконується сторонньою організацією, ще одна розробляє проект нормативів. В результаті контролюючі органи можуть виявити безліч недоліків в ході обліку шкідливих речовин і при проведенні інвентаризації. Нерідко доводиться проводити уточнюючі виміри, що призводить до непередбачених витрат.

Тому підприємствам, які передають повноваження з проведення інвентаризації, рекомендується в обов’язковому порядку включати в договір з підрядником пункт про включення гарантійних зобов’язань. У разі результатів, неприйнятих контролюючими органами, підрядник буде виплачувати компенсацію.

Підряднику, зі свого боку, також потрібні гарантії. Укладаючи договір, підприємство-замовник зобов’язується надати виконавцю реальні відомості про технологію виробництва, про матеріали, сировину і відходи, про фактичний стан обладнання, а також допустити виконавця на технологічні майданчики для проведення замірів.

джерела забруднення

Вони діляться на дві великі категорії джерел викидів забруднюючих речовин – з організованим і неорганізованим викидом.

До першої категорії відносять такі:

 • Труби вентиляції і виведення диму.
 • Шахти вентиляції, інші пристрої для аерації.
 • Дефлектори.

Саме для вимірювання забруднення від джерела з організованим викидом використовують інструментальні методи. Інвентаризація стаціонарних джерел викиду з неорганізованими викидами проводиться розрахунково.

Джерела неорганізованих викидів шкідливих речовин – це:

 • Дефекти обладнання, що працює під тиском.
 • Відкрите зберігання матеріалів або відходів.
 • Наявність будь-яких ставків або відстійників, з яких йде випаровування (тобто незакритих).
 • Проведення вибухотехнічних робіт.
 • Наявність автомобільного транспорту.
 • Експлуатація пересувного обладнання.

Існують виробництва, для яких не підходять стандартні методики інвентаризації. В такому випадку можна скласти власний методичний документ (він повинен відповідати галузевим вимогам) і представити його Госкомекологіі на узгодження.

При відсутності можливості провести заміри в виробничих приміщеннях, шукана величина розраховується, виходячи з ГДК робочої зони і параметром руху повітряних мас в приміщенні або на виробничому майданчику.

методи визначення

Для вимірювання використовуються інструментальні методики, а для розрахунку показників – розрахункові і аналітичні. Як правило, методи досить прості і засновані на знанні технології або на будь-яких загальних фізичних і хімічних закономірностях. Вимірювання повинно привести до появи розрахункового значення в грамах в секунду – це і є шукана величина. Іноді її можна отримати за формулою, знаючи концентрацію речовини в повітрі.

Критика обліку та нормування

Інвентаризація стаціонарних джерел викидів – досить важлива процедура. Існуюча система інвентаризації та обліку часто піддається критиці за недоліки в області нормування, недостатню точність рекомендованих методик і за недоробки в оформленні звітності.

Зокрема, до істотних недоліків відносять такі:

 • Якщо джерело діє менше двадцяти хвилин, то існуючі методики не дозволяють провести розрахунок з урахуванням цього часу. Та ж проблема стосується джерел переривчастої дії.
 • У звітах інвентаризація викиду забруднюючих речовин в атмосферу на увазі вказівку укладаються в норму результатів. Тобто потрібно надати параметри повітря, наведені до норми, навіть якщо виміри показують протилежне. На ділі фактичні параметри можуть вибиватися з норми, але замість усунення технологічних недоліків, на підприємстві формують відповідний звіт.
 • У методиках не враховано концентрація води в повітрі. Це призводить до великої кількості помилок.
 • Так як немає місця для вказівки додаткових даних і пояснення не обов’язкові, не завжди зрозуміло, при яких технологічних умовах проведені заміри.
 • Методика проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин передбачає як розрахунки, так і вимірювання – що знижує результативність.

Існує також критика обліку викидів від відкритих поверхонь і водойм. На даний момент необхідні роз’яснення в юридично значимих документах відсутні. Відповідальним виробникам рекомендується використовувати Інструкцію по інвентаризації викидів від НДІ Атмосфера.

законодавче регулювання

Основні положення федерального законодавства:

 • Головне правило полягає в тому, що інвентаризація викидів – обов’язок, яка покладена на юридичні особи, які безпосередньо є джерелами шкідливих викидів.
 • Законом передбачена передача інвентаризації стороннім організаціям. Проте, відповідальність за результати все одно лежить на юридичну особу – джерело забруднення.
 • Порядок проведення інвентаризації викидів шкідливих речовин встановлюється відповідним міністерством.
 • Процедуру зобов’язані проводити всі установи, які виробляють будь-яким чином шкідливі для атмосфери речовини.

Причому все виміри проводяться при стандартній виробничої навантаженні, при регламентованої потужності очисного обладнання. Крім того, параметри необхідно заміряти на інших можливих режимах роботи обладнання.

оформлення звітності

Завершальна стадія – це оформлення відповідної звітності. Згідно з діючими правилами потрібно всього один звіт, але він повинен бути оформлений за встановленою формою.

У оформлювачів звіту є можливість не включати в документ результати вимірювань, що не були проведені – тих, які не потрібні для підприємства даного типу, або тих, чиє проведення неможливо. Таким чином, звіт може складатися тільки з одного результату – інструментального виміру для одного джерела.

Якщо підприємство не включає до звіту деякі види розрахунків, але вони можуть бути проведені, то допустимо відобразити необхідні дані в проекті нормативів. Але потрібно враховувати наступний момент: єдиний облік буде складніше, якщо вимірювання одних і тих же показників будуть міститися в різних документах. Крім того, при включенні в проект нормативів ГДВ додаткової інформації, його затвердження та розгляд в контролюючих органах буде довше.

Від Борис Каролович

Ололо