01.04.2018

При бурінні будь-яких видів свердловин, з’являється проблема – буровий шлам. У рішенні цієї нетривіальної задачі, велика роль відводиться впровадженню інноваційних методів, застосування спеціалізованої техніки та обладнання, а також постійного вдосконалення технологій, щоб знешкоджувати бурової шлам.

Основні споживачі послуг з утилізації шламів, є нафтові бурові компанії – займаються горизонтально – спрямованим бурінням і будівельні підприємства – виконують роботи з копання котлованів і тунелів.

Шкідливий вплив на екологію

Професійна утилізація шламів, найважливіше завдання від якої залежить екологічна безпека не тільки Росії, але і всього іншого світу. Тому як бурової шлам і його потрапляння в окремі великі водойми, загрожує в перспективі забрудненням всього Світового океану. Попадання нафтопродуктів у водойму, сильно порушує азотний баланс донних грунтів, в результаті чого порушується живлення кореневої системи водяних рослин. Таке порушення екосистеми, впливає на життя всіх живих істот і мікроорганізмів водойми і прилеглих територій.

Класифікація

При вирішенні проблеми з утилізації бурового шламу, важливе значення має їх поділ за класами відповідно, з кількісними і якісними характеристиками. Найбільш значущими ознаками є:

 • Фізико – хімічні властивості.
 • Склад входять до розчини компонентів.
 • Агрегатний стан утилізованих шламів.

Фізико – хімічні властивості застосовуваного при бурінні розчину, залежать від геологічного складу разбуріваемих гірських порід і завдань, які допоміжні речовини розчину повинні виконувати. Крім охолодження і мастила інструменту, що застосовуються при бурінні свердловин розчини, виконують завдання полегшення виносу пробуреної породи на поверхню землі і безліч інших завдань, які допомагають виконати різні добавки в бурової шлам.

Різні стабілізатори температури, поверхнево – активні речовини, протипінні присадки, обважнювачі питомої ваги, збільшувачі плинності і інші компоненти входять до складу застосовуваних розчинів, і на підставі цих даних будується технологія утилізації розчину. Крім неорганічних речовин, у відпрацьованому розчині, обов’язково містяться і різні метали, а також парафінові опади, що випадають в розчин в процесі проходки інструменту по пласту і нафту – в разі буріння нафтових і газових свердловин.

По агрегатному стані, розчини діляться на рідкі – з високою плинністю, напіврідкі і тверді. Основною властивістю відносини розчину, до якого – то з видів, є процентне відношення твердої і рідкої фази розчину.

 • При відносно твердої фази до рідкої до 40% – розчини зберігають свою плинність і визнаються рідкими.
 • Наявність твердої фази 40 – 85% – робить їх пастоподібних або напіврідкими.
 • Тверда фаза понад 85% – характерна для відходів твердого типу (гірські породи і відходи шламів).

методи утилізації

На практиці, відходи утворилися при бурінні свердловин утилізуються декількома способами. Однак універсального методу переробки не існує, хоча на цьому грунті серед фахівців точаться запеклі суперечки.

Основні застосовувані методи:

 1. Термічний. Утилізація вироблених шламів шляхом їх спалювання в спеціальних печах, при високій температурі горіння.
 2. Фізичний. За допомогою центрифуги і фокуляціі, відбувається відділення рідкої і твердої фракції, далі вони знешкоджуються та утилізуються кожна окремо.
 3. Хімічна утилізація. Із застосуванням хімічних речовин, розчинників, глини, рідкого скла і деяких інших реагентів, проводиться екстрагування бурового шламу до твердого стану.
 4. Хіміко – фізична утилізація. Для кожного типу бурового розчину і шламу, спеціально підбирається певний набір хімічних реагентів, які надають відходів заздалегідь певні фізичні властивості. Далі отримані в результаті такої обробки компоненти, переробляються із застосуванням спеціального обладнання.
 5. Біологічний метод утилізації. При застосуванні цього методу, відходи бурового виробництва обробляються спеціальними мікроорганізмами. Діяльність цих організмів, розкладає бурової шлам, на речовини які можна безпечно для навколишнього середовища поховати. Ще одним плюсом цього методу є те, що мікроорганізми можна застосовувати безпосередньо в місці утилізації та захоронення шламів (наприклад, на місці ліквідації шламових комор залишилися після діяльності буровиків).

Стандарти якості послуг утилізації

Крім утилізації використовувалися розчинів і утворилися шламів, сучасна і динамічно розвивається компанія, що надає подібні послуги, повинна так само вирішувати і завдання по екстреної ліквідації нафтових розливів. Інша послуга не менш затребувана на ринку, це роботи щоб ліквідувати старий шламовий комору залишився на місці робіт.

Економіко – екологічна вигода від переробки

Сучасна компанія, що надає послуги в сфері екології, при виробництві залучає власний автотранспорт і спецтехніку, використовує власні технології та обладнання, і дуже часто володіє своїми полігонами для захоронення знешкоджених відходів. Саме така організація, повинна виконувати весь комплекс робіт від початку і до кінця і нести повну відповідальність, як за поточний результат, так і за перспективні наслідки.

Багато фірм з отриманих компонентів, виготовляють будівельні блоки, тротуарну плитку, штучний камінь і інші будівельні матеріали. Широко застосовуються утворилися компоненти, і при будівництві та ремонті доріг, в якості наповнювача шару і при виготовленні бетону. Рідка фаза розчину, після додаткової обробки повторно застосовується при бурінні.

Таким чином, виробляється майже повна переробка бурового шламу, розчинів і витягнутого шлаку, з майже повною відсутністю отходов.Кроме забезпечення екологічної безпеки в регіонах проведення робіт, ці заходи дають хорошу економічну вигоду компанії. Це відбувається від того, що при впровадженні високих екологічних стандартів в технології виробництва, значно знижуються обсяги завдань по ліквідації шламових комор, і це не рахуючи величезного зниження штрафів, за забруднення екологічного середовища і зберігання відходів буріння на території родовищ.

Буровий шлам: що це, утилізація, переробка, класифікація Ссылка на основную публикацию

Від Борис Каролович

Ололо